Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

Van fossiel naar duurzaam, maar hoe?

Energietransitie is de overschakeling van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. In Nederland en Europa stellen we ons als doel om uiterlijk in 2050 de transitie te hebben gemaakt, van 96% fossiele energie nu, naar 80 tot 95 % duurzame energie in 2050. Een revolutie binnen 37 jaar. Maar de meningen over de manier waarop deze transitie moet worden uitgevoerd zijn sterk verdeeld.

Achtergrondinformatie

Energietransitie is de overschakeling van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. In Nederland en Europa stellen we ons als doel om uiterlijk in 2050 de transitie te hebben gemaakt, van 96% fossiele energie nu, naar 80 tot 95 % duurzame energie in 2050. Een revolutie binnen 37 jaar. Maar de meningen over de manier waarop deze transitie moet worden uitgevoerd zijn sterk verdeeld. Professor transitiemanagement Jan Rotmans en Andre Jurjus, directeur van Energie-Nederland praten hierover in aflevering 9 van Watt Nu. Mette te Velde van Strawberry Earth is het groene geweten van deze week.

Snelheid

Wetenschappers, politici en vertegenwoordigers van industrie discussieren flink over de snelheid waarmee de energietransitie moet gaan. De een vindt dat we veel sneller over moeten gaan op hernieuwbare energie om deze, maar vooral ook volgende generaties te behoeden voor energie- en klimaatproblemen. De ander vindt dat we, met het oog op de economie en energiezekerheid, niet te snel kunnen gaan. De overheid heeft zich ten doel gesteld in 2020, 16% van de energie duurzaam op te wekken en de C02-uitstoot met 20% te reduceren ten opzichte van de waarden in 1990. De Europese Unie heeft als doel gesteld naar 80 tot 95% minder CO2-uitstoot in 2050.

Verantwoordelijkheid

Daarnaast wordt er gesproken over de vraag wie de verantwoordelijkheid moet nemen. Zo wijst professor Jan Rotmans in deze aflevering naar zijn discussiepartner Andre Jurjus, die als directeur van Energie-Nederland de belangen behartigt van de Nederlandse energiebedrijven. Jurjus zegt dat we allemaal verantwoordelijk zijn, maar dat er vooral een belangrijke taak bij de overheid ligt. De industrie hoopt namelijk op consequent beleid. Mette te Velde noemt de rol van consumenten. Zij denkt dat de consument bottom-up een hoop kan bereiken.

Maar hoe?

Er zijn drie vlakken die van groot belang zijn bij deze energie transitie. Dat zijn energiebesparing, CO2-reductie en het gebruik van duurzame energiebronnen. Er zijn verschillende ideeën over welke van deze drie de meeste prioriteit heeft. Binnen de vlakken zijn er ook allerlei verschillende manieren om dit aan te pakken. Op het vlak van duurzame energie bijvoorbeeld. Ga je voor Windenergie? Zonne-energie? Biomassa?

Energietransitiemodel

Alle gasten van Watt Nu? hebben het energietransitiemodel ingevuld om hun energietoekomst voor Nederland te schetsen. Dit model is gebaseerd op de echte energiedata van Nederland en geeft dus een goede weergave van de effecten van bepaalde maatregelen. Onder 'start een bestaand scenario' op deze site vind je de scenario's van alle prominenten op een rij. Ook zie je een referentiescenario, dat een overzicht geeft van de ambities van 24 prominente Nederlanders die in het kader van het televisieprogramma Watt Nu?! seizoen 2012 hun visie hebben gegeven op de energietoekomst van Nederland in 2030.

Reageer

Het is niet langer mogelijk om op deze aflevering te reageren

Reacties

28 apr 16:52 Dhr Plaisier
De discussies interesseren mij mateloos, jammer dat er maar weinig zendtijd voor is
01 mei 20:36 j.m.ros@casema.nl
Uw start is al vals of fout U heeft niet meer tot 2050 de aarde zal niet langzaam om schakelen de transitie is een waardeloos object de omslag komt in eens U kunt geen maatregelen meer treffen als dat punt bereikt wordt. Oplossing vandaag starten met het door ontwikkelen van motoren zoals scheepsmotoren die aggregaten aandrijven in uw nieuwe Kolen centrales dus toch nog een efficient gebruik van die ruimtes en schoner voor het milieu maar die motoren draaien op waterstofgas. Weg windmolens gebruik die miljarden investeringen voor deze ontwikkeling U komt echt te laat als U onder de vleugels van SHELL blijft opereren zolang ons gebruikt om zijn afvalstoffen te verbranden de NAFTA in de benzine en andere stoffen zoals tolueen blijven ze dwarsliggen wij betalen voor onze vervuiling SHELL nog nooit nogmaals U heeft niet te tijd tot 2050 eerst gaan de bijen dood niet door de narvamijt maar vervuiling fijnstof en de Firma MONSANTO brazilie ROUNDUP in de soja boon welke in het lichaam van mensen zich opstapelt en niet word afgebroken. de roundup wordt er niet totaal uit gewassen.Laat U niet in de luren leggen SHELL weet van dit alles maar zal U en mij voor leugenaar zetten . Dan gaan de vogels dood en dan de vissen dit is geen bijbelse les maar waar U bent gewaarschuwd bij deze. sorry er is nog maar een korte tijd gebruik hem wel . Jan Ros
03 mei 10:08 Beroofde burger
Alle groot en middenbedrijf en banken Wereldwijd confisceren en alle ex eigenaren clans family en kaders huisarrest en comblok ter voorkoming mafia acties alsmede ook al hun prive eigendommen en vermogens confisceren. Alles Wereldwijd nationaliseren cq Volkseigendom maken en wegens de enorme schaden die deze mafiafamilies hebben aangericht incluis uw koningshuis dat zonder wélk compensatie dan ook en dát zelfs dan nog andersom wél....als u alleen al bedenkt dat al 43 jaar zeer bruikbare Aardwarmte gratis onder onze konten aanwezig is dat ze die 43 jaar al verzwegen ten gunste van hun eigenbelagen. Alleen de compensaties voor die dus onnodige schaden vervuilingen en kosten is van meest formidabel formaat. Én een rtl7 en uw academici zijn ultiem corrupt zelfs crimineel en dienen noch wetenschap noch algemeen belang. Ook in een vorig uitzending omtrent deze aardwarmte had u al een oplichter en stiekeme lobbyist die van een boring 20 miljoen als kosten opgaf voor een Aardwarmte megawatcentrale terwijl hoog uit TWEE miljoen de waarheid is. Die willen wat ze al decennia mbv van media als u doen alle alt energie ontmoedigen en daar misbruiken ze zelfs wetgevingen regelgevingen en gemeenteregels en belastingsdreigingen en opzettelijke kostenverhogingen in de altsector voor en hebben dat al gedaan. Dat is een mafia in eigenbelang en hun handlangers en bendeleden. De Claims die We als algemeen belang hebben wegens deze extra en onnodige schaden kosten en verloren milieu en voordeel al weer even fantastisch genoeg om al hun vermogen en eigendommen te confisceren en ze allen vast te zetten wegens mafiabedrijfvoeringen. stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/05/02/stijging-uitkering-220000-euro-staatsomroep-top-parasieten-in-crisis-tijd-en-waarom-ook-niet/#comment-13125 Gas en rook van kolencentrales kan men door waterdouches leiden en het daarmee tot zwavelzuur gevormde water kan overal in de kalklagen gespoten worden waardoor het Land en de Kust gratis omhoog komen wegens de chemische omzetting van kalk in gips dat uitzet en de Aarde dan omhoog drukt wat met de zeespiegelstijgingen wel uitkomt. dan zullen die mafiabedrijven als ze al zo vaak deden nog de werken van vooruitgang met internationale wetgevingen pogen te saboteren en te ontmoedigen wat betekent een pré die eu uit te stappen. Mede dient dan alle bestuur topfuncties burgemeesters en partijleiders vervangen te worden dar al dezen family en bendeleden van juist deze alles saboterende en weg rovende adel industrie en bankenmafianetwerken zijn en dat internationaal en zelfs heel de eucommisie door hen bedreven en gemanipuleerd wordt wat oa de verdwijning van 800.000 kinderen per jaar de eu uit oplevende alsmede een roof en uitverkoop aan oa china afgelopen 40 jaar. Wat een klein commentvenstertje als men het zo belangrijk vndt We mee moeten denken?
03 mei 10:13 Beroofde burger
Zelfs de energiebelasingen hebben de nutsbedrijven weg geroofd om zich massaal in waterleidingen in te kunnen kopen.
03 mei 10:47 Beroofde Burger
ah mijn reacties weg drukken is dan zeker al dat vertrouwenwekkende goede begin dan zeker? Vast allemaal van die práchtexemplaren van integere en veel te dure academici hier die misinvesteringen van zelfs hun moeder en geen Zegen voor de Mensheid ook?
03 mei 10:58 Beroofde Burger
Kijk eens wat u nog meer tegen u hebt inzake de handlangers van die saboteurs en mafia handlangerschappen ook op ander gebied . Dzene hebben afgelopen 40 jaar mega mee gedaan aan de leegroof door de banksters van onze Landen http://sp00kje.nl/2012/09/05/finale-doorbraak-zaak-kinderen-v-d-brinkminkema/ Vandaar dat men van de oude projechten als de kleine Aarde ook nooit meer wat hoorde en alle vooruitgang afgedoodt werd ten gunste van nu wat puisant rijk geroofden
03 mei 11:09 Beroofde Burger
Jan voor al"rot" mans die het heft over "geld "banen "werkgelegenheid " infrastructuur economie? Dat is geheim agenda en bankstertaal en misbruik maken van omstandigheden en problemen en van problematieken een industrie maken en dan daarmee een kanker dat dan echt nooit meer zaol weg gaann zoals deze kuch integere academici afgelopen 40 jaar al tal van problemen tot industrie en heden kanker hebben gemaakt van topzwaar gewicht waarmee ze volken kraken en hun kassas ook. Dat alles is mafiapolitiek stijl roofbankiers die onder voorwendsel privatiseringen en globalosaties gehel het Westen leeg roofden en oa china er van de middeleeuwen van uit financieerde met een dermatig mysterieus en onmogelijk uitlegbaar dollaroverschot dat ze ook gelijk alle grote machten er mee konden ringeloren. Maar de wereldbankennetwerken hebben dat ook hun roots in china al die eeuwen al en dienen de chinese keizers die nog springlevend zijn en family van oa hoogleraar globalisatie ruud lubbers dirupo dipiro berlusconi goldberg etc. Samen een mafiaclan dat via monopoliekartels van banken industrien en via misbruik overheden en wetgevingen en academien en zich als adel al eeuwen voordoenden werkt. Hun belang is bezit uw geld uw renten uw eigendommen en inspanningen en olie en gas aankopen en milieu en natuur uw grondstoffen bezittingen land en arbeid en u zal ze een dikke worst wezen alsmede geheel de Aarde en Haar Bewoners ook
03 mei 11:14 Beroofde Burger
Hebben we een andré jurjens van een energie Nederland? Heeft die al verteld dan dat ze honderden miljoenen aan energiesubsidies geroofd hebben en er zich vet in waterleidingen mee inkochten als ook stulpjes op de Bahama´s? Wég met die corrupte kliek wat geen enkel fundament of startpunt voor vooruitgang of voorspoed is. Weet wel dat een 53% van de academici en dus bestuurders wetgevers en adviseurs met VALS diploma lopen en u geen enkel Goed Advies noch Kennis zullen geven. Zelfs geheel de Waterstofontwikkeling had al 20 jaar Realiteit kunnen zijn! ipv daar van beperkten ze dat tot alleen serieel subsidies stelen en roven incluis die firma mercedes. #diefstal en roof oplichting en bedrog Daar moet je dan een toekomst mee beginnen?
03 mei 11:17 Beroofde Burger
Laat staan een laisses faire alles zwijgende president en een stiekem van vollenhoven adellid heer samsom die ook al geen Aardwarmte in de mond neemt en gelijk maar schalie olie wil boren in onze laatste natuur voor de oliebelangen van zijn family Hoeveel mooie plannen werk inspanningen en ideeen moetern er nóg méér de grond in vóor dezen geneutraliseerd of zich volgevreten genoeg achten?
03 mei 11:21 Beroofde Burger
Er draait in Nederland al een Kashouder op Aardwarmte van amper 2,1 kilometer van 72°C en voorziet ook heel het Dorp er bij. Laat staan wat de 180°C gemiddeld van 5 kilometer diepte kán? > ALLE energievoorziening en toekomst leveren that is! U al 43 jaar verzwegen in olie en eigenbelang
03 mei 13:37 kapot belaste burger
Ook alle isloatieproject alsmede koopsubsidies zijn van begin gesaboteert en verkapt en duurder werkgelegenheidsinjectie gebleken +oplichting bedrog en maar klagen over die burger
20 mei 02:30 Bedrogen Burger
Ah reacties toch maar weer netjes terug gezet? Mooi hoor zal vast een betrouwbare relatie van groeien als kanker, Dus slag als jullie gaan Ons wel even weer eens van probleempjes af helpen zoals jullie dat immers nog nooit gekund hebben?
30 mei 03:00 Dominic
What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? <a href=" http://dsalo.info/presentations/ ">retin a micro coupon</a> eMedNY 5010/D.0 Transaction Instructions.
22 jun 22:50 Sophia
We need someone with experience <a href=" http://www.newenergyresearch.net ">order zithromax</a> Schedule class drugs must be