Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

Wat als het aardgas op is?

Ons aardgas raakt geleidelijk op. Waarschijnlijk kunnen we nog zo’n twintig jaar vooruit. Wat doen we daarna? Gaan we gas importeren? Onconventionele gassen winnen? Of moeten we er snel mogelijk van gas af om over te stappen op duurzame bronnen?

Achtergrondinformatie

Een van de nadelen van fossiele energiebronnen, is dat die eindig zijn: ze raken op. De productie van gas in Nederland loopt langzaam maar zeker terug. Wat doen we als het aardgas op is? Anton Broenink COO van GasTerra en Willem Vermeend hoogleraar fiscale economie praten over ons gas. Joris Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace is het groene geweten bij deze uitzending.

Hoeveel is er nog?

Door nieuwe technieken te ontwikkelen en toe te passen wordt zoveel mogelijk gas uit de gasvelden gehaald. Ook wordt de mogelijkheid naar onconventionele gaswinning (schaliegas) bekeken.Volgens Anton Broenink is er in Nederland nog voor 20 a 25 jaar conventioneel gas te winnen. In de wereld is er nog voor zo’n 200 jaar aan gas onder de grond. Nederland kan gas importeren uit andere landen als de eigen voorraden op zijn. Zo snel hoeft gas volgens GasTerra dus niet afgeschreven te worden.

CO2-uitstoot

Ongeacht de hoeveelheid gas dat nog in de wereld aanwezig is, vinden veel partijen, zoals bijvoorbeeld Greenpeace, dat Nederland zo snel mogelijk van de fossiele brandstof af moet stappen. ,,Vanwege de klimaatproblematiek moeten we snel over op duurzame bronnen,” Aldus Joris Thijssen. Een ander argument om niet 200 jaar lang op aardgas te blijven vertrouwen, is de afhankelijkheid van andere landen bij import van gas.

Minder vervuilend dan kolen

Volgens Gasterra is gas juist essentieel in de transitie van fossiel naar duurzaam. ,,Aardgas is van de fossiele brandstoffen verreweg de minst vervuilende brandstof. Daarnaast geeft aardgas in de elektriciteitsproductie een flexibiliteit die steeds meer noodzakelijk zal zijn als onze elektriciteitsproductie afhankelijker wordt van wind- en zonne-energie.”

Alternatieven

Hoe lang het nog precies gaat duren voordat we gas als brandstof af moeten schrijven, is dus nog onduidelijk. Maar dat dat moment uiteindelijk gaat komen staat vast. Er wordt naar verschillende alternatieven gekeken om de brandstof te vervangen. De meest genoemde alternatieven zijn zonne-energie, windenergie en het gebruik van biomassa voor de productie van brandstoffen. Over de vraag wat de mix van alle alternatieven is, is veel onenigheid.

Gasvelden in Nederland

aardgas kaart
Deze kaart laat zien waar in Nederland gas onder de grond zit. Bron: www.wikipedia.org (2013)

Reageer

Het is niet langer mogelijk om op deze aflevering te reageren

Reacties

20 mei 02:32 Misbruikte Burger
http://wattnu.nl/uitzendingen/12 Met biogas is eerst geheel het boerenbestand het Land uitgejaagd ten bate van mafieuse grondspeculaties en miljardenmafiawinsten en nu is het dan wel bruikbaar met technologien die 30 jaar geleden al bestonden? Joepie dát is pas winstmaximalisatie(voor sommige uitvreters) Alle alternatieve plannen al +40 jaar gesaboteert ten gunste van al weer de bedrijven van enkelen en hun monopolies. Projecten als " de kleine Aarde" van de Aardbodem verdwenen. Alle isolatieprojecten gesaboteert en met oa Armoedenzaaien onbetaalbaar gemaakt. Alle alternatieve energie met woeker en grondstofmonopolies en Armoedenzaaien onbereikbaar en onbetaalbaar gemaakt. Alle gasbronnen met armzalige langdurige contracten van begin erg goedkoop opgekocht en buiten Nederland áls privaat derdenpartijen duur door verkocht. Afvalexperiment Groningen ongescheiden ophaling geslaagd en begraven omdat het goedkoper was ook. Energieopwekking met ALLES-verbranders en schone uitstoot geslaagd(DÙS ÒÒK ÀL LÀNG uw biogas) en weg gesaboteert. Waterstoftechnologie al 30 jaar geslaagd en vlogen de tupulevs er al op en weg gesaboteert wegens belang enkele dezelfde paupers steeds weer. Heel uw alternatieve energiefacade en milieufacade een hoax daar uw globaalmilitaire inspanningen alleen al laten zien dat de bedoeling is dat we nog 100 jaar op olie en zwavelbrokken gedwongen zullen worden door te stoken. U verzwijgt al 43 jaar zeer bruikbare Aardwarmte en nu na een ampel afleverinkje al weer gelijk maar en dat al weer ten gunste van dat kasboek van diezelfde ampele paupers. Al 16 jaar is de globale temperatuur niet gestegen en verzwegen deze uitvreters dát. Dát CO2 NIET dé grote oorzaak is moest ook al tot uw standaardrepertoire behoren edoch schermt u nóg met CO2 als groot pressiemiddel om zaken die u geen eens echt blijkt te menen dan weer miljarden om niets zoals als decennia er vele miljarden wég geroofd zijn via allerlei en subsidies als een zieke koe haar kalveren verloor aan de boer en al weer werden weer al weer diezelfde Armoedzaaiers en paupers weer miljarden rijker ten koste van Allen. Het ijs op de Zuidpool aangegegroeid al nooit tevoren terwijl u alleen de Noordpool liet zien.... http://xandernieuws.punt.nl/content/2008/12/vn-klimaatexpert-leugen-global-warming-ergste-schandaal-ooit ...wonen crimineelst onbetaalbaar gemaakt met mafiapraktijken en misbruik van elk ambt en partij. ALLE Landen voor ALLE Volken onwoonbaar onleefbaar onwerkbaar gemaakt met chronische slavenhandel en massa migraties. Met de privatiseringen en Armoeden en schuldzaaien internationaal alle Volkseigendom weg gestolen geroofd en gemoordt en de Volken er mee manipulerende kapot woekeren maar. Dát deden de bankaire eliten 300 jaar geleden ook al. Dán zit u Ons nog aan te kwaken met een rtl7 en een meneer vermeent die als leden van een globale mafia organisatie Nederland en Haar Bevolking dé enórmste Schaden en diepste Leed incluis opzettelijk aangelegde reccesie hebben verzorgd. Dát zijn Foute partijen en oplichters! Mét dát in uw vorige aflevering al werd gezegd dát een Aardwarmteboring 20 miljoen zoú moéten kosten terwijl dat hoog uit 2 miljoen wás heb ik een nare smaak van enormste scheinheiligheid en onoprechtheid van uw rtl saboteur en oplichter 7 programma´s...en nu wéér dát biogastechniek nóg ontwikkeling zoú moéten behoéven??? Súuuuuurrréhee! Wát u lijkt te doén is met een schijnactie vertrouwen en plan insinueren om alle Belang actie en organisatie en daarmee voortouw in uw eigen hand te werken van achter een facade van oplichting en schone schijn. Het van u wel bekende position en oppositioncontrol....tegelijk zó veel bezwaar elkmaal "ér bij stellen dat het op dé lange baan geschoven kan worden en uw producten en Boomdodende zuren verder aan Ons kunt verkopen als onoverkoombaar noodzaak...even áls ál wéér de supposed nodige honderdén miljarden aan uiteraard oprécht ontwikkelingskosten..... Nu weer dát biogas nog enig ontwikkeling zoú behoeven..sjá hóórrrrr. Kan Me Voorstellen dát áls er een Toekomst Zal Zijn Dát in ieder Geval Niet met u zal zijn? http://www.scientias.nl/nog-nooit-zagen-satellieten-zoveel-ijs-rondom-antarctica-als-nu/73868
20 mei 02:36 Misbruikte Burger
Vermeentß Dat is toch di e vent van die woekersalarissen die hielp dit Land de afgrond in te draaien en No dought van meet hielp te roven en plunderen incluis met de privatiseringen en bankenscams en reccesie aanleggen? Lekkere partners zoeken jullie uit. Nog nooit van Headhunters gehoord die tenminste wat kwaliteit zouden kunnen brengen?
22 mei 14:28 Beroofde Burger
Zelf duurzame energie opwekken. Zinloos! http://www.youtube.com/watch?v=w7p4q3y8waE Ben dus niet de enige die zegt dat We bedrogen worden en van overheids en gemeentewegen gesaboteert en bedrogen worden en geld onder vals voorwendsel afhandig gemaakt en door bedrijven gestolen/geconfisceert(deltanuts 100miljoen energiebelastinggelden weg gesluist en zich in Rotterdamse waterleiding ingekocht) Met uw Armoedezaaien en Prijshooghoudingen alle Zelfwerkzaamheid uitgeschakeld en afhankelijk gemaakt. Geothermie Green Well Westland http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wCn9d6J6CP4# Groen Licht over aardwarmte http://www.youtube.com/watch?v=M4mOZrYabgY&feature=endscreen&NR=1 Aardwarmte Den Haag gaat de diepte in! http://www.youtube.com/watch?v=CA30GCfZRQw&list=PLlXhyLFdrCEP84_EsBXUkyVW7-DCC0rx2 Benutten aardwarmte nog niet zonder problemen http://www.youtube.com/watch?v=kr8Q0llrvko&list=PLlXhyLFdrCEP84_EsBXUkyVW7-DCC0rx2
23 mei 16:12 Bestolen Burger
Hoor je út van een Ander ook https://twitter.com/Bonusje/status/337571361255993344
21 jun 14:40 F Hendriks
loopt helaas achter vanwege Brussel verplicht inschryven als ondernemer en BTW afdragen
25 jun 10:31 jckteg
Zest zijn al gewonnen Verticaal met bv waterstof kern energie
25 jun 10:38 zinvol
wat te denken van sportscholen om energie op te wekken, hometrainers, crosstrainers loopbanden, ipv zonneenergie en windmolens, daar moet toch wat op te vinden zijn
25 jun 10:39 Cas van Rooij, Maasbracht
Ik moet de eerste nog horen die zégt: " Kan mij dat milieu wat schelen zolang ik er veel geld mee verdien !" Maar inmiddels is dat voor veel bedrijven m.i. wel 't geval. De wetenschappelijke onderzoeken worden verdoezeld en/of terzijde geschoven, tenzij ze in hun voordeel zijn. De uitslag van onderzoek naar wat de burger er van vindt is manipuleerbaar, dus krijgen de uitbaters altijd gelijk !
25 jun 10:44 Ine
Al jaren vind middels agrarisch grondwater beheer en gewasbeschermingsmiddelen-beperking en registratie een bescherming van het Brabantse grondwater plaats. We gaan nu toch zeker geen chemicaliën in de bodem spuiten !!!!! Anders zouden de toelatingen voor diverse gewasbeschermingsmiddelelen ook niet beeindigd hoeven worden. Met inachtneming van de juiste toepassing en de diverse veiligheidstermijnen zijn die ook niet 'schadelijk'!! We weten allemaal dat uitkomsten van onderzoeken beïnvloedt worden door de opdrachtgever die het onderzoek betaalt. Mijn mening betreffende winning schaliegas: Niet aan beginnen !!!!!!
27 jun 13:39 Mark
Schaliegas winnen?! Ook Watt NU? vergeet de belangrijkste vraag te stellen: Neemt de schaliegas-exploitant de verantwoording als er wat misgaat en het grondwater toch wordt vervuild? Het antwoordt is nee! Geen 1 schaliegas-exploitant ter wereld aanvaardt (tot nu toe) aansprakelijkheid als het grondwater toch vervuild raakt! Dit moet meer dan genoeg zeggen.
27 jun 13:44 Mark
Waarom wordt de mogelijkheid van Thorium-kernenergie niet besproken? Zie o.a. link: http://www.delta.tudelft.nl/artikel/terug-naar-thorium/25381