Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

Een energieakkoord voor de toekomst...

Het ontbreekt Nederland aan een consistent en samenhangend beleid. De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert daarom het proces om tot een Energieakkoord voor duurzame groei te komen. Doel van dit akkoord is om bindende afspraken te maken en om aan te zetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid.

Achtergrondinformatie

De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert het proces om tot een Energieakkoord voor duurzame groei te komen. Doel van dit akkoord is om bindende afspraken te maken en om aan te zetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid. Prins Carlos de Bourbon de parme van Nederland Krijgt Nieuwe Energie en Tweede Kamerlid Liesbeth Tongeren praten in deze aflevering over het Energieakkoord. Ruud Koornstra is het groene geweten.

Waarom

In vorige afleveringen van Watt Nu? is al meerdere keren door gasten genoemd dat het aan consistent en samenhangend beleid ontbreekt. Dit is een breed gedeelde mening. Doordat het energiebeleid vaak wisselt, verkeren partijen in onzekerheid. Het is zowel voor industrie als voor consumenten belangrijk om te weten wat het overheidsbeleid wordt, zodat ze hun keuzes daarvan af kunnen laten hangen. Waar moeten bedrijven in investeren? En weet de burger wel zeker dat hij zijn zonnepanelen terug zal verdienen? Het Energieakkoord moet een einde aan deze onzekerheid maken. Gerda Verburg en Diederik Samsom dienden in april 2011 een Kamermotie in om tot een langjarig Energietransitieakkoord te komen dat inspeelt op de grote uitdagingen met betrekking tot energie en klimaat . Deze motie werd gesteund door een grote meerderheid.

Hoe?

Sinds November 2012 zijn vertegenwoordigers van ondernemers, werknemers, overheden, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aangeschoven aan gespreks-, overleg- en onderhandeltafels om tot zo’n akkoord te komen. Het energieakkoord wordt opgebouwd op basis van vier afgebakende thema’s, waarvoor elk thema een overlegtafel is ingericht. De thema’s zijn:
* Gebouwde omgeving: energiebesparing en lokale hernieuwbare energieopwekking;
* Industrie, grootschalige energieproductie en ETS;
* Commercialisering van innovatie en schone energietechnologieën;
* Mobiliteit en transport.

In juni wil de SER het Energieakkoord presenteren.

Nieuws

Het proces om tot een Energieakkoord voor duurzame groei te komen is volop aan de gang, hoe het Energieakkoord er uit gaat zien is nu dus nog onduidelijk. De onderhandelingen vinden in geslotenheid plaats, zodat er een zorgvuldige uitruil van belangen plaats kan vinden. Zo nu en dan komen er geruchten naar buiten met betrekking tot het Akkoord. Zo schreef een krant kort geleden dat de kabinetsdoelstelling voor 16% hernieuwbare energie in 2020 in een conceptakkoord zou worden losgelaten. De SER laat in een persbericht weten dat de kabinetsdoelstellingen, waaronder de 16%-doelstellingen, nog altijd overeind staan. Het actuele nieuws is te volgen op de site over het Energieakkoord of via twitter #enakkser

Reageer

Het is niet langer mogelijk om op deze aflevering te reageren

Reacties

12 mei 13:47 Robert Rubinstein
Netherlands will always be at the bottom of the list of countries embracing fuel free energy (duurzame energie). NL Uber elite cannot comprehend fuel free energy systems, as it goes against the addiction to gas and coal.
12 mei 13:54 Liz
Alleen als bindende afspraken worden nagekomen, hebben dit soort afleveringen en een toekomstig energieakkoord zin.
12 mei 14:03 T.Boerma
Ik kan met gemak als particulier veel energie opwekken maar bij meer dan de 5000Kwh krijg ik maar 7 ct betaald. .Salderingsgrens. Met mij zijn duizenden particulieren in staat om veel stroom op te wekken. Waarom niet ?? In afwachting, T. Boerma ( t-boerma@tele2.nl)
13 mei 11:43 j.halfschepel@hetnet.nl
informatief, alleen mis ik dat wij veel kunnen besparen door beter, gerichter en energie bewuster te bouwen.