Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

Biofuel: rijden op voedsel?

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen. De voorraad is hernieuwbaar en niet eindig zoals fossiel. Bovendien veroorzaakt de brandstof uit biomassa minder CO2-uitstoot. Er is wel een keerzijde. De gewassen die we verbranden als biomassa zijn vaak eetbare gewassen. Voedsel in de tank, kan dat wel?

Achtergrondinformatie

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen. De voorraad is hernieuwbaar en niet eindig zoals fossiel. Bovendien veroorzaakt de brandstof uit biomassa minder CO2-uitstoot. Er is wel een keerzijde. De gewassen die we verbranden als biomassa zijn vaak eetbare gewassen. Voedsel in de tank, kan dat wel? Marcel Wubbolts chief technologies van DSM en Tom van der Lee, director campaigns van Oxfam Novib praten bij Watt Nu over biobrandstoffen. Pier Vellinga is het groene geweten.

Biobrandstof

De Europese Unie heeft bepaald dat in 2020 minstens 10% van alle autobrandstoffen moet bestaan uit biobrandstof. Daarom wordt in kolencentrales biomassa bijgestookt. Biomassa wordt bij voorkeur gebruikt voor de productie van vloeibare biobrandstoffen en bij groen gas. Bij biobrandstof wordt zo’n 70% minder CO2 uitgestoten dan bij benzine of diesel. Daarmee kan het broeikaseffect dus tegen worden gegaan.

Drie generaties

Biobrandstof wordt van diverse soorten grondstoffen gemaakt. Er worden drie generaties onderscheiden.

  • Eerste generatie: deze biobrandstoffen zijn gemaakt van plantaardig en vaak eetbaar materiaal, zoals palmolie, koolzaad, suikerriet, maïs en graan.
  • Tweede generatie: er zijn ook biobrandstoffen die bestaan uit afvalstoffen, bijvoorbeeld van vleesproductie en delen van planten die niet geschikt zijn voor voedsel.
  • Derde generatie: Algen en bacteriën worden speciaal gekweekt om als brandstof te fungeren. Biobrandstof maken van algen en bacteriën is nu nog duur. Nieuwe technieken moeten de productie goedkoper maken.

Tegenstanders

Tegenstanders van biobrandstof hebben over het algemeen vooral bezwaren tegen de eerste generatie biobrandstoffen. Oxfam Novib voert bijvoorbeeld de volgende argumenten op:

Voedselschaarste
Wederom staan de wereldprijzen voor tarwe, maïs en ander basisvoedsel op recordhoogte. Onderzoek van onder andere de Wereldbank toont aan dat de vraag naar biobrandstof ongeveer 30% van de prijsstijgingen van voedsel verklaart.

Landjepik
In de afgelopen tien jaar is 106 miljoen hectare land (25x Nederland) in ontwikkelingslanden opgekocht door buitenlandse investeerders. Deze vruchtbare en - voor de lokale voedselvoorziening - belangrijke grond is volgens onderzoek tot circa 60 procent bestemd voor productie van biobrandstofgewassen. Lokale boeren zijn de dupe. Het land wordt veelal onder dwang, zonder overleg of compensatie en soms met geweld, van kleine boeren afgenomen.

Niet duurzaam
Voor de productie van biobrandstoffen worden grote lappen grond ontgonnen. Hierbij komen vaak massaal broeikasgassen vrij. Terwijl regenwouden, die koolstofdioxide vasthouden, worden vernietigd. Deze uitstoot wordt niet meegerekend.

Commercial

Oxfam Novib maakte een reclamespotje over biobrandstof.

Wat vind jij van deze commercial?

Reageer

Het is niet langer mogelijk om op deze aflevering te reageren

Reacties

05 mei 13:57 hans seyferth
rond 1990 studeerde ik milieukunde in groningen. in een casestudie ging het om een huisarts die op koolzaadolie reed.(35000km per uur) er is toen berekend dat het totale oppervlak van Europa zou moeten worden gebruikt om het Nederlands autoverkeer van brandstof te voorzien, irreëel dus. Daarbij wordt de huidige biobrandstofgewassen op extensieve wijze worden geproduceerd, m.a.w. Er wordt begroeing afgebrand, om er vervolgens mais of andere gewassen op te verbouwen; hoezo CO2 reductie?
05 mei 14:21 zeer interessant
kan de politiek en niet bij betrokken worden, en kan het niet gepresenteerd worden op een tijdstip dat er meer kijkers naar kijken
06 mei 10:33 Daniël Feenstra
Ik vind het bijzonder storend dat overal getijde energie taboe is. Iedereen, ik bedoel echt iedereen weet dat er meer energie zit in een vloeistof dan in een gas. We hebben reservoirs zat hier in Nederland. Schelde, ijsselmeer, haringvliet, grevelingen.... Maar waarom doet NIEMAND hier iets mee? We hadden al LANG gratis sttroom kunnen hebben, 100% groen.
09 mei 16:55 prima
Planten bestaan langer als de mens en maken van waterstof al eeuwen lang energie, blijkbaar is het probleem voor planten niet te complex om er een spelletje van te maken, waarbij de enige vraag zou moeten zijn: Helpt U via de VVD de monopolisten aan hun corrupte europees reich? Waarbij waterstof systematisch vermeden word: Hyundai ix35 FCEV is nog niet op de markt of de VVD loopt al achter de lobbyisten van schaliegas aan. in ons overbevolkte land, welke via energie en waterverslindende manieren word gewonnen: een totaal vernietigend inzicht en gebrek aan respect voor wat onze rationele voorouders voor ons hebben gedaan.
09 mei 18:59
Vernijsterend dat Novib zo gemakkelijk doet over biobrandstof voor de luxe luchtvaart. Dat heet dan de "nieuwe" biobrandstof geen voedsel, maar die vergt wel grond, mest, water .. allemaal schaars dus i.p.v. voedsel
27 jun 23:17 Ben Heijmans
Ik hoor maar niemand over Hennep!!!!! Je kan er zoveel mee: kleding, plastic, voeding, cement, isolatie en ook brandstof zo schijnt het. Het neemt co2 op uit de lucht, is veel beter voor de grond dan bijvoorbeeld katoen, sterker nog het voed de grond. Maar toch komt het niet van de grond en kun je er ik Nederland bijna niet aan komen terwijl bijvoorbeeld Frankrijk en Groot-groot-Brittannië bijna niet meer weg te denken is. Ik dacht dat Nederland een innovatief land was!!! Toch lopen lopen wij hierin dramatisch achter! Ik vind dat wij het hele imago van ons (Cannabis) land op een positieve manier om kunnen slaan. Op Hennep kun je bouwen.