Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

Prins Carlos de Bourbon de Parme


Voorzitter, Nederland Krijgt Nieuwe Energie


"Het akkoord moet een lange termijn navigatiesysteem zijn voor de transitie"

Biografie

Prins Carlos de Bourbon de Parme is voorzitter van de stichting Nederland krijgt nieuwe energie. Op zondag 11 mei is hij te gast bij Watt Nu, een discussieprogramma over energie. Prins Carlos schetste ter voorbereiding op dit programma met behulp van het Energietransitiemodel een toekomstscenario voor de energiesector. Hij geeft een toelichting op zijn scenario

Welke titel zou u uw scenario van het Energietransitiemodel willen meegeven ?

“Mijn scenario is een combinatie van mijn hoop voor de maatschappij in 2030 versus het realisme met de betrekking tot de capaciteit van de maatschappij om te veranderen. Het is vooral een kwestie van snelheid, dus ik noem mijn scenario ‘een optimistisch snelle verandering’. “

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

“We moeten echt een mix maken, want op een pilaar gaan we het niet redden. Hoe breder de mix is, hoe robuuster het systeem in en hoe flexibeler we met energie om kunnen gaan. Ik denk bovendien dat er op het vlak van innovatie van technologieën nog zoveel leuke, nieuwe dingen aankomen. Ik denk ook dat we voor specifieke industrieën en voor specifieke doelen gaan differentiëren. Bijvoorbeeld voor transport is waterstof of olie geschikter dan zonne-energie. Het worden sectorspecifieke brandstoffen.”

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

“De specifieke technologie interesseert me eigenlijk niet, maar wat ik wel belangrijk vind, is dat de technologieën die we gebruiken het beste zijn voor onze maatschappij. We weten dondersgoed dat kolen, oliën en fijnstof problemen geven en van de gezondheidselementen die daarbij komt kijken. Ik ben meer door het sociale aspect gedreven dan alleen door het milieuaspect. Maar die aspecten zijn sterk met elkaar verbonden. “

Is het ‘vijf voor twaalf’ of ‘vijf over twaalf’?

“Het is vijf over twaalf maar ik heb grote hoop dat we de slag in kunnen halen en de klok terug kunnen draaien naar vijf voor twaalf, of nog verder terug richting kwart voor twaalf of half elf misschien zelfs.”

In hoeverre ziet u verschil tussen de energietoekomst die u wilt, en degene die u verwacht?

“Ik zou het nog veel ambitieuzer willen hebben. Veel schoner en veel flexibeler. Maar deze maatschappij kennende denk ik dat mijn scenario realistisch is.”

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?

“Het inzicht in de kwantiteit van de energie, de cijfermatige hoeveelheden was nieuw voor mij. Bij voorbeeld als we helemaal over zouden gaan op biomassa, dan zouden doen zouden we in zes maanden tijd het hele bosoppervlak van Nederland opstoken. Zulke informatie geeft een kwantitatief en figuratief beeld van de energietoekomst. Ik heb nog een ander voorbeeld. Professor Klaas van Egmond vroeg me wat voor auto ik rijd, hoeveel gram per kilometer en hoeveel kilometer per jaar. Hij rekende voor me uit dat ik een tientonner vrachtwagen nodig zou hebben om de CO2uitstoot van mijn auto op te vangen. Dat geeft een duidelijk beeld.”

Welke rol wil ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ spelen om dit scenario te realiseren?

“Er gebeurt zoveel goeds in Nederland op dit vlak. Specialisten zijn vaak enorm gedreven, maar helaas wel erg verticaal bezig. Ik vind dat Nederland horizontaler moet werken. Daarin speelt ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ een rol. In het verbinden, netwerk delen, kennis overdragen van een naar een andere sector, het bouwen van bruggen en het weghalen van angels in de debatten en gesprekken.”

Op 12 mei praat Prins Carlos in de uitzending met Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren over het Energieakkoord waar nu druk over wordt onderhandeld. Duurzaam ondernemer Ruud Koornstra is het groene geweten bij deze uitzending en Joris Putman is de gespreksleider.

Bekijk alle gasten

Te zien in:

Rapeseed
Prinscarlos_small
Liesbethvantongeren_small
Ruudkoornstra_small
Jorisputman_small

Een energieakkoord voor de toekomst...

De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert het proces om tot een Energieakkoord voor duurzame groei te komen. Doel van dit akkoord is om bindende afspraken te maken en om aan te zetten tot duurz...

Bekijk Meer info