Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

Pier Vellinga


Hoogleraar en onderzoeker, Universiteit Wageningen


"Die CO2 moet onder de grond. Als de energieproducenten het niet betalen, betalen onze kinderen het."

Biografie

Pr. Dr. Pier Vellinga is klimaatwetenschapper bij onder andere Wageningen University en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij schetste ter voorbereiding op Watt Nu? een toekomstscenario voor de energiesector. Dit deed hij met behulp van het Energietransitiemodel. Vellinga geeft een toelichting op zijn scenario.

Welke titel zou u uw scenario van het Energietransitiemodel willen meegeven en waarom juist die titel?

,, ‘Realpolitik’. Het is een scenario waarbij je wel aan je internationale verplichtingen voldoet, maar toch betrekkelijk weinig extra geld uitgeeft. Het is een gemakkelijk haalbaar scenario, zonder echt grote investeringen. De kosten van de energie blijven in Nederland ongeveer hetzelfde. Het is niet mijn gewenste scenario, maar het is waar Nederland op uit zal komen, met de manier waarop we nu vrij traag met de problematiek omgaan.”

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

,,In mijn mix ben ik uitgegaan van het in stapjes uitfaseren van fossiel. In 2030 zullen we nog een flink aandeel fossiele bronnen hebben, maar toch minder dan nu. De fossiele bronnen worden vervangen door een mix van duurzame bronnen.”

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

,,Ik ga uit van een CO2-prijs van ongeveer 30 euro per ton. De kolen-, gas– en biogascentrales gaan richting ccs (red. afvang en opslag van CO2). Ik heb de investeringskosten voor duurzaam vrij voorzichtig ingeschat, het wordt geen totale revolutie. Met dit scenario kunnen we op een redelijk slimme, kosteneffectieve manier voldoen aan onze internationale CO2-verplichtingen.”

Is het ‘5 voor twaalf’ of ‘5 over twaalf’?

,,Wat het klimaat betreft is het 5 over 12. Een groot deel van de schade is al begonnen, en zal toenemen. Daar moeten we mee leven. Dat is ook de reden dat ik adaptieonderzoek doe. Uiteindelijk wil je ook in Nederland droge voeten houden. Met ccs kunnen we de wijzer misschien weer tien minuten terug draaien. “

In hoeverre ziet u verschil tussen de energietoekomst die u wilt, en degene die u verwacht?

,,Ik zou liever een toekomst willen die veel verder gaat dan mijn scenario. Als burger en als klimaatwetenschapper zou ik zeggen: we moeten binnen 20 jaar naar 0 CO2. Maar ik weet dat er ook andere prioriteiten in de wereld en in de politiek zijn. Ik zie dus nog een groot gat tussen wat wenselijk is en mijn scenario. Mijn scenario is ingegeven door nationaal en internationaal politiek realisme.”

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?

,,Het model geeft elke keer nieuwe inzichten, maar je moet er wel veel mee stoeien om vanuit een lichte verwarring tot een dieper inzicht te komen. Het blijft iets voor deskundigen en voor mensen die zich er echt in willen verdiepen. Een inzicht dat het model mij gaf, is bijvoorbeeld dat in mijn model in Nederland de energievraag van de industrie 3 x zo groot is dan dat van de gewone burgers. Ik dacht voorheen dat de verhouding 1/3 transport, 1/3 huishoudens en 1/3 industrie was, maar in wezen zie je dat het 2/3 industrie is en die andere twee ieder 1/6. Dat betekent dat alle transitielui –daar reken ik mezelf ook toe, dus kei hard tegen die industrie aanlopen.”

Op zondag 3 maart om 13:30 uur wordt de aflevering van Watt Nu? met Pier Vellinga uitgezonden op RTL 7. Hij is het groene geweten in de discussie van Ron Wit van Natuur & Milieu met Sytse Jelles van E.ON over onder andere energiezekerheid.

EnergiePodium Dit interview kwam tot stand in samenwerking met Energiepodium.

Bekijk alle gasten

Te zien in:

Red
Tomvanderlee_small
Marcelwubbolts_small
Piervellinga_small
Jorisputman_small

Biofuel: rijden op voedsel?

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen. De voorraad is hernieuwbaar en niet eindig zoals fossiel. Bovendien veroorzaakt de brandstof uit biomassa minder CO2-uitstoot. Er is...

Bekijk Meer info
Chimney
Ronwit_small
Sytsejelles_small
Piervellinga_small
Jorisputman_small

Op kolen kunnen we vertrouwen?

Hernieuwbare energiebronnen als wind en zon hebben het grote voordeel dat ze op een schone manier energie opwekken. Maar hoe voorkomen we dat de stroom uitvalt op een windstille, bewolkte dag? Deze...

Bekijk Meer info