Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

Marcel Wubbolts


Chief Technology Officer, DSM


"Biobrandstof-technologie moet de kans krijgen om volgende generaties te ontwikkelen"

Biografie

Marcel Wubbolts is Chief Technology Officer van Koninklijke DSM N.V. Op zondag 5 mei is hij te gast in Watt Nu?. Watt Nu is de enige talkshow over energie in Nederland. Wubbolts maakte in het kader van die programma een scenario voor de energietoekomst van Nederland. Hij geeft een toelichting.

Welke titel zou u uw scenario van het Energietransitiemodel willen meegeven en waarom juist die titel?

"Neem de juiste stappen, doe dat efficient, en begin vandaag!"

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

"De hernieuwbare energiemix van de toekomst is onderdeel van de transitie naar een circulaire economie waar goederen en diensten op een duurzame manier worden geproduceerd en gebruikt. Een economie die waarde creëert op alle drie dimensies; people, planet en profit. De verwachte stijging in vraag naar energie en potentiele stijging van de daaraan gerelateerde CO2-emissies is niet duurzaam. De alternatieve energiemix moet concurrerend zijn en onder andere zonne-energie (CHP en PV), wind, hydro en biomassa bevatten. Zo kunnen we kolen vervangen door gas en biomassa (na bio-raffinage) en moeten we versterkt inzetten op solar en het omzetten van cellulose-suikers uit landbouwresiduen in biodiesel en bio-ethanol."

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

"Door het verbeteren van efficiëntie van het huidige aanbod, door gedragsverandering te stimuleren en door het implementeren van nieuwe technische oplossingen."

Is het ‘vijf voor twaalf’ of ‘vijf over twaalf’ met betrekking tot klimaatverandering?

"Klimaatverandering is al aan de hand. Volgens het International Energy Agency laten de huidige modellen een lange termijn stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde zien die hoger is verwacht , dus ‘vijf over twaalf’ is helaas het meest correct. De ‘sense of urgency’ moet een tandje hoger in consumentengedrag, politiek, industrie en academia om samen op te trekken en de technologische mogelijkheden van vandaag en morgen op de juiste wijze in te zetten ten einde klimaatverandering te reduceren."

In hoeverre ziet u verschil tussen de energietoekomst die u wilt, en degene die u verwacht?

"De voortekenen van implementatie van benodigde nieuwe technologie, die gestimuleerd zouden kunnen worden door passende regelgeving en beleid zijn niet overal even optimaal. Subsidieregelingen werken soms averechts. Beleid moet goed doordacht worden en in toenemende mate gebaseerd worden op feiten en scenario’s en minder op opportunisme en emotie."

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven? Zo ja, welke?

"Als we aan de juiste knoppen draaien en meerdere opties tegelijk aanzetten zou het mogelijk kunnen zijn om de klimaatdoelstellingen in Nederland en daarbuiten te halen."

Welke rol gaan bio-grondstoffen spelen in de energievoorziening in Nederland en in de wereld tegen 2030?

"Windenergie en met name Solar PV zullen een grote vlucht nemen om electrische energiebehoefte voor een belangrijk deel op te vangen, waarbij we het opslagprobleem nog wel moeten oplossen. Bio-grondstoffen zijn niet piekgevoelig en zullen van aanzienlijk belang worden om stabiele energievoorziening te bewerkstelligen. Daarnaast zullen met name cellulose-gebaseerde biobrandstoffen gebruikt gaan worden om aardolie-derivaten te vervangen voor energievoorziening van auto’s, vliegtuigen en vrachtwagens aangezien electrische aandrijving voor deze twee laatste applicaties geen alternatief is. Door raffinage van biomassa reststromen uit de landbouw is het mogelijk op een akker zowel voedsel als grondstoffen voor energie en chemie te produceren."

EnergiePodium Dit interview kwam tot stand in samenwerking met Energiepodium.

Bekijk alle gasten

Te zien in:

Red
Tomvanderlee_small
Marcelwubbolts_small
Piervellinga_small
Jorisputman_small

Biofuel: rijden op voedsel?

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen. De voorraad is hernieuwbaar en niet eindig zoals fossiel. Bovendien veroorzaakt de brandstof uit biomassa minder CO2-uitstoot. Er is...

Bekijk Meer info