Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

Liesbeth van Tongeren


Tweede Kamerlid, Groenlinks


"De sleutel voor een succesvol Energieakkoord ligt op het ministerie van financiën "

Biografie

Liesbeth van Tongeren is Tweede Kamerlid voor Groenlinks. In het kader van Watt Nu? maakte ze een scenario voor de energietoekomst met het Energietransitiemodel. Ze geeft een toelichting op haar scenario.

Welke titel zou u uw scenario van het Energietransitiemodel willen meegeven en waarom juist die titel?

"'De eeuw van de schone energie'. Omdat dit hoe dan ook de geschiedenis wiki's in zal gaan als de eeuw van de schone energie."

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

"Zo snel mogelijk afkicken van onze fossiele verslaving en over op een smakelijke mix van energie van eigen wind, zon en aardwarmte. We moeten super efficiency nastreven. Zo blijven we uit geopolitieke conflicten, houden we een mooie leefomgeving, creeren we werk in duurzame sectoren en besparen we op huishoudelijke uitgaven."

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

De kosten van niets of te weinig doen, zijn altijd groter dan enthousiast de schone toekomst met de schone economische mogelijkheden omarmen. Stoomtreinen stopten niet met rijden door gebrek aan kolen maar omdat er betere en schone alternatieven waren. Vooruitgang is niet eng maar juist spannend. Dus heb ik in mijn scenario vol voor schoon en super efficient gekozen."

Is het ‘5 voor twaalf’ of ‘5 over twaalf’?

"Aan de slag gaan is altijd beter dan stilletjes accepteren dat veranderen heel moeilijk is, dat we het liefst hebben dat de anderen veranderen. Bijvoorbeeld de Chinezen, de wereldwijde staalindustrie, de landbouw in Zuid-Amerika in plaats van alle Nederlandse wijken van zonnepanelen en woningisolatie te voorzien. We hebben meer Elvis nodig, 'a little less talk and a little more action', hoe laat het ook is."

In hoeverre ziet u verschil tussen de energietoekomst die u wilt, en degene die u verwacht?

"Financiële belangen op de korte termijn winnen het vaak van wereldbelangen op een iets langere termijn. De financiële waarde van de reserves van de grote fossiele ondernemingen zijn het grootste gevaar voor een snelle omslag naar schoon. Eigenlijk moet 4/5 deel van de fossiele reserves nooit opgestookt worden vanwege toenemende klimaatverandering. Deze reserves afschrijven betekent een volgende financiële crisis. Het zal er om spannen of deze marktkrachten het winnen van gezond verstand, een gezond klimaat en een schoon milieu."

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?

"Als ik heel eerlijk moet zijn nee. Ik vind het een prachtige tool. In mijn vorige en huidige werk ben ik al veel in aanraking gekomen met toekomstscenario's op energiegebied. Zo'n toegankelijk model had ik trouwens nog nooit gezien en dat is het grootste pluspunt. Ook liggen er weinig al vastgestelde aannames onder."

De uitzending van Watt Nu gaat over het Energieakkoord. Wat verwacht u van het Energieakkoord?

"Ik ben erg blij met de gedegen poging die Wiebe Draaijer en zijn club ondernemen om nu echt wat knopen door te hakken op het brede energie gebied. Het is een illusie dat je gemakkelijk zulke tegengestelde belangen kan overbruggen door feiten en projecten op tafel te leggen. Dit is een zeer taaie discussie met zeer ongelijksoortige spelers; de machtige spelers uit het fossiele bedrijfsleven, de kleine groep groene ondernemers, de milieuclubs etc. Op energiegebied zijn er echt twee visies die botsen. Snel naar eigen, lokale en schone energie is een radicale wijziging op het Nederlandse beleid dat nog steeds zeer fossiel-afhankelijk is. Naast een energietransitie is er ook een belastingtransitie een industrietransitie en een opleidingstransitie nodig naar een systeem dat groene groei ondersteunt. Ik hoop heel erg dat de uitkomsten van zo'n proces het politieke proces dat daarna zal volgen, overleven."

Liesbeth van Tongeren praat in de uitzending van 12 mei met Prins Carlos de Bourbon de Parme van Nederland Krijgt Nieuwe Energie en het groene geweten Ruud Koornstra over het Energieakkoord. De presentatie is in handen van Joris Putman.

Bekijk alle gasten

Te zien in:

Rapeseed
Prinscarlos_small
Liesbethvantongeren_small
Ruudkoornstra_small
Jorisputman_small

Een energieakkoord voor de toekomst...

De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert het proces om tot een Energieakkoord voor duurzame groei te komen. Doel van dit akkoord is om bindende afspraken te maken en om aan te zetten tot duurz...

Bekijk Meer info