Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.

André Jurjus


Directeur, Energie-Nederland


"We moeten het doen op een manier die te dragen is met zijn allen"

Biografie

André Jurjus is directeur van Energie-Nederland. Op zondag 28 april is hij te gast bij Watt Nu. Jurjus schetste ter voorbereiding op dit programma met behulp van het Energietransitiemodel een toekomstscenario voor de energiesector. Hij geeft een toelichting op zijn scenario

Welke titel zou u uw scenario van het Energietransitiemodel willen meegeven ?

“‘Een duurzame toekomst tegen acceptabele kosten’."

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

“Mijn mix bestaat voor ongeveer een derde uit gas, een kwart zon, een kwart wind, vijf % kolen, vijf % biomassa en verder afval en geothermie. Ik kom uit op een kostenplaatje van dertig miljard. Het grootste stuk is nog steeds gas, ik denk dat dat een realistische en evenwichtige keuze is. Ik zoek een ontwikkeling waarbij fossiel langzaam maar zeker wordt afgebouwd en groen kan groeien op zodanige manier dat het totale kostenplaatje acceptabel blijft. Zo kijk ik voortdurend naar de hele transitiediscussie, in plaats van in het extreme van ‘alle fossiel centrales gaan morgen over op wind en zon’. Dat is irreëel. Je redt het ook niet in vijf tot tien jaar tijd. Alle experts wijzen op de fysieke grenzen waar je tegenaan loopt. Zoveel windmolens kun je niet realiseren, zoveel zonnepanelen kunnen we niet opkopen. Dat gaat ons domweg niet lukken. Met mijn scenario kun je in 2030 meer dan 50% CO2 emissies besparen, terwijl men in Brussel discussieert over moet het nu 30 of 40 % zijn. Met dit op zich realistische scenario kun je boven de 50% uitkomen.”

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt? “

Ik zoek een balans. Ik zeg niet: het moet perse 100% hernieuwbaar zijn of perse 80%. Je probeert een niveau te bereiken waarvan je denkt ‘oké, dan zie ik ook de kostenontwikkeling reëel blijven. Ik gebruikte in mijn scenario steeds maar een paar schuifjes tegelijkertijd. En bekeek dan: hoe hoog komt hernieuwbaar uit, is dat acceptabel. Je kijkt naar CO2-afname, kosten, bio footprint en hernieuwbaar. Als dat allemaal acceptabel is, dan komt er een evenwichtig scenario uit. Gebalanceerd en evenwichtig is een terugkerend thema. We moeten het als samenleving ook op kunnen brengen en dat is een hele uitdaging. Daarom moet je een pad kiezen waarbij je wel degelijk afstevent op de doelen die je jezelf hebt gesteld, maar we moeten het doen op een manier die te dragen is met zijn allen.”

Is het ‘vijf voor twaalf’ of ‘vijf over twaalf’?

“Ik denk dat t vijf voor twaalf is. Ik zit te dubben, misschien is het toch wel vijf over twaalf. Maar daarmee zou ik willen zeggen, we zijn al door het kantelpunt heen. Met andere woorden, die transitie die is er, die gaat ook nooit meer weg en die gaat nu eigenlijk vanzelf de goede kant op. Er is iets in gang gezet, dat de zaak zodanig op zijn kop zet dat je t ook niet meer kunt terugdringen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de groei van duurzaam in Duitsland, dat is echt voorbij het kantelpunt.”

Ondanks de bouw van nieuwe kolencentrales?

“Meer kolenstroom zou een tegenargument kunnen zijn, maar dan kijk je heel mono dimensioneel. Dan focus je op een aspect en houd je de rest buiten beschouwing. Ik zeg dus: kijk daaroverheen en kijk hoe de hele energievoorziening zich ontwikkelt. Kijk naar wat er op dit moment aan de hand is. Je ziet dat groene energie de prijs op de markt onherroepelijk beïnvloedt. Je ziet de effecten daarvan terug. Dat betekent dat we nu al na moeten gaan denken over de manier waarop we back up capaciteiten in het energiepakket gaan regelen. Je praat dan helemaal niet meer in termen van ‘hoeveel kolen en gas centrales moeten we bouwen om aan de vraag te voorzien’. Dat is niet het investeringsplaatje. De vraag is nu hoe we de markt zodanig organiseren dat we voldoende back up capaciteit hebben voor al die duurzame bronnen die wel al hebben.. Dat is voor mij n heel duidelijk signaal dat de transitie in volle gang is en bijna vanzelf aan t gaan is. Dus het is vijf over twaalf, maar positief bedoeld.”

In hoeverre ziet u verschil tussen de energietoekomst die u wilt, en degene die u verwacht?“

Daar zie ik geen verschil tussen. Ik verwacht dat ik mijn zin krijg.”

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?

“Er zaten wel een paar eyeopeners in, bijvoorbeeld dat in Nederland jaarlijks 45 miljard euro aan energie uitgeven. Dat zijn van die getallen, die staan niet zo scherp op je netvlies. De verschillende onderlinge afhankelijkheden, vind ik begrijpelijk. Het model levert inzicht, al geeft het ook geen grote verrassingen. Je snapt als je veel biomassa wilt bijstoken, dat je dan een grote footprint achter laat. Als je weinig aan efficiëntie doet, dan bespaar je ook weinig. Dat soort verbanden zijn, als je al jaren in deze sector werkt, redelijk voorstelbaar. “

Op zondag 21 april om 13:30 uur wordt de aflevering van Watt Nu? met André Jurjus uitgezonden op RTL 7. Hij gaat met professor Jan Rotmans in discussie over energietransitie. Het ‘groene geweten’ van deze uitzending is Mette te Velde (Strawberry Earth). De presentatie ligt in handen van Joris Putman.

EnergiePodium Dit interview kwam tot stand in samenwerking met Energiepodium.

Bekijk alle gasten

Te zien in:

Chimney
Janrotmans_small
Andrejurjus_small
Mettetevelde_small
Jorisputman_small
Jorisputman_small

Van fossiel naar duurzaam, maar hoe?

Energietransitie is de overschakeling van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. In Nederland en Europa stellen we ons als [doel](http://www.rijksove...

Bekijk Meer info