Watt Nu: Energie debat programma van RTL7.
Energietransitiemodel

Energietransitiemodel

Energietransitie

Energietransitie is de overschakeling van de huidige vervuilende en eindige energiebronnen zoals fossiele energie naar energiebronnen die niet opraken en de wereld niet vervuilen, bijvoorbeeld zon en wind. In Nederland en Europa stellen we ons als doel om uiterlijk in 2050 de transitie te hebben gemaakt, van 96% fossiele energie nu, naar eenzelfde percentage duurzame energie dan. Een revolutie binnen 37 jaar!

Het model

Het Energietransitiemodel helpt om de consequenties van alle mogelijke keuzes op het gebied van die transitie, realistisch weer te geven. Verschillende deskundigen geven in het discussieprogramma Watt Nu? hun visie op de energietoekomst van Nederland in 2030. Ze gebruikten het Energietransitiemodel om hun energieplannen in kaart te brengen. Het model is gebaseerd op de echte energiedata van Nederland en gemaakt door Quintel Intelligence in samenwerking met praktisch alle partijen (bedrijven, overheid en onderwijs) die in Nederland met energie bezig zijn.

Probeer het zelf

De gasten van Watt Nu? kregen een professionele versie van het Energietransitiemodel voorgelegd, maar er is ook een minder ingewikkelde versie. Daarmee kan je zelf een scenario schetsen voor de energietoekomst van 2030. Houdt daarbij de balans tussen vraag en aanbod in de gaten, maar let ook op de kosten van jouw maatregelen. Kun je daarbij ook nog de CO2-uitstoot beperken en hernieuwbare energiebronnen inzetten? Probeer een mooie toekomst te creëren en inspireer anderen door jouw visie via facebook en twitter te verspreiden.

Ga naar het Energietransitiemodel light

Denk mee over het energieakkoord

Heb je het eenvoudige model onder de knie? Dan kun je, als een echte professional, met de moeilijke versie aan de slag. Door je toekomstvisie te geven, kun je bovendien een bijdrage leveren aan een groene toekomst. Jouw scenario wordt namelijk aan de Sociaal Economische Raad (SER) voorgelegd. De SER faciliteert het proces om tot een Energieakkoord te komen. Dit akkoord moet continuïteit, samenhang en voorspelbaarheid in het energie- en klimaatbeleid stimuleren. Als je wilt dat jouw scenario naar de SER wordt gestuurd, is het van belang om in te loggen voordat je begint. Is de energietoekomst helemaal zoals je wilt, ga dan naar opties en sla het op. Vul in: 'SER: Naam + Titel scenario'. Quintel Intelligence zal al deze modellen verzamelen en verwerken in een rapport. Hieruit kan snel opgemaakt worden wat de gemiddelde mening is over onze energietoekomst en wat de spreiding is. Deze gegevens worden vervolgens voorgelegd aan de SER.

Ga naar het Energietransitiemodel pro